Informacje Ogólne

Jak można pomóc Sarepcie?

Na wiele sposobów.Bractwo Sarepta prowadzi swoją działalność dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Wsparcie to przybiera różną postać: pomocy duchowej, modlitewnej, rzeczowej, finansowej, merytorycznej.

Wsparcie finansowe

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć darowiznę (ofiarę) dokonując przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Sarepta”. Darowizna przekazana na rachunek bankowy Sarepty może zostać odliczona od dochodu przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe informacje na ten temat można przeczytać w osobnej zakładce. Dane do przelewu – poniżej.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA”

ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój

Bank Zachodni WBK S.A. – 76 1500 1559 1215 5003 7213 0000

Inne formy pomocy

Jeżeli chcesz nam pomóc w inny sposób – skontaktuj się z Zarządem Stowarzyszenia „Sarepta” w celu omówienia szczegółów:

o. Jan Pipka – 693 302 382

bractwo@sarepta.pl