Lista Uczestników – Sarepta 2020

Lista zakwalifikowanych uczestników Sarepta 2020

 

Nowica Komańcza
Turnus
I
Turnus
I
l.p. Imię i Nazwisko l.p. Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
II
Turnus
II
l.p. Imię i Nazwisko l.p. Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
III
 Turnus
III
l.p. Imię i Nazwisko l.p. Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
IV
 Turnus
IV
l.p. Imię i Nazwisko l.p. Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
V
 Turnus
V
l.p. Imię i Nazwisko  l.p. Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
VI
Turnus
VI
l.p. Imię i Nazwisko  l.p.  Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
VII
Turnus
VII
l.p. Imię i Nazwisko  l.p.  Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Turnus
VIII
 Turnus
VIII
l.p. Imię i Nazwisko  l.p.  Imię i Nazwisko

1.

2.

3.

1.

2.

3.