Збірка на Команьчу

Збірка триває!
Заохочуємо, щоб cкласти пожертви.

Zbiórka trwa!
Zachęcamy, żeby się do niej dołączyć.

 

A4 do drukuA4 do drukux