Warsztaty pisania ikon- informacja

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że tegoroczne warsztaty pisania ikon odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Bractwa w zakładce „Warsztaty Nowica 2020”.

Przypominamy również, że odwołane zostają wszystkie turnusy Sarepty zamieszczone na stronie internetowej Bractwa w osobnej zakładce „Sarepta 2020”
( turnusy dla rodzin, dorosłych, dzieci i młodzieży) .

Хочемо повідомити що тогорічні майстер-класи писання ікон відбудутся згідно з порядком який розміщений на веб сторінці Братства під заголовком „Warsztaty Nowica 2020”.

Пригадуємо що відкликуємо всі табори які знаходятся на веб сторінці Братства під заголовком „Sarepta 2020” . (табори для родин, дорослих, дітей та молоді )