Informacja w sprawie II Turnusu w Nowicy

Z uwagi na dużą liczbę osób chętnych do uczestnictwa w turnusach dla klas 6-8 szkoły podstawowej , informujemy o reorganizacji  II Turnusu w Nowicy, który odbędzie się w dniach 28.06.- 4.07.2021 r. Od tej pory jest on dedykowany uczniom klas 6-8 szkoły podstawowej.