Zmiana limitów uczestników na turusach

Z radością informujemy, że zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.,  ośrodek Bractwa w Nowicy będzie w stanie przyjąć 40 uczestników podczas każdego turnusu, natomiast ośrodek Bractwa w Komańczy 35 uczestników podczas każdego turnusu.