Otwarcie dodatkowego turnusu dla szkoły podstawowej/Вiдкриття чергового табору для початкової школи

Ze względu na duże zainteresowanie, Bractwo Sarepta postanowiło uruchomić dodatkowy turnus dla klas 6-8 szkoły podstawowej, który odbędzie się w Komańczy w dniach 26.06-8.07.2022 r. Turnus poprowadzi ks. Adrian Łychacz.

З огляду на велике зацiкавлення участю у таборах Братство Сарепта вирiшило створити черговий табiр для класiв 6-8 початкової школи який вiдбудется в Команчi мiж 26 червня та 8 липня 2022. Табiр вестиме о. Адрiян Лихач