Odwołanie turnusu Spotkanie z ikoną i śpiewem „Przez muzykę do ciszy”

Informujemy, że turnus Spotkanie z ikoną i śpiewem „Przez muzykę do ciszy” został odwołany z uwagi na brak osób chętnych