Historia Sarepty

Wywiad z księdzem Jakubem Madzelanem (10.11.2013r., Lwów – przeprowadził Igor Hubacz)

madzelan

Ksiądz Madzelan był organizatorem pierwszej „Sarepty” w 1984 roku i prowadził kolejne do 1989 włącznie.


Wywiad z panem Bogdanem Trojanowskim (11.11.2013r., Lwów – przeprowadził Igor Hubacz)

bohdan_trojanowskyj

Pan Bogdan Trojanowski był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem „Sarepty”.


Wywiad z księdzem Bogdanem Ogrodnikiem (16.11.2013r., Lubin – przeprowadził Igor Hubacz)

ohorodnyk

Ksiądz Ogrodnik był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem „Sarepty”. Był on w grupie kleryków wśród, których zrodziła się idea „Sarepty”.


Wywiad z księdzem mitratem Janem Łajkoszem (26.12.2013r., Górowo Iławeckie – przeprowadził Igor Hubacz)

d-650-131902

Ksiądz Łajkosz był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem „Sarepty”. Był on w grupie kleryków wśród, których zrodziła się idea „Sarepty”. To on wymyślił nazwę „Sarepta”.