O Bractwie

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” – wspólnota wiernych Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce, sięgająca swoimi korzeniami 1984 r. W 2003 r. Bractwo uzyskało osobowość prawną jako organizacja kościelna pod nazwą – Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”.
Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2017 roku nazwa została zmieniona na Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Obecnie Bractwo organizuje m.in. wakacyjne obozy rekolekcyjne dla młodzieży i rodzin, rajdy rowerowe oraz warsztaty pisania ikon w swoich ośrodkach w Nowicy i Komańczy.