Wesprzyj Nas

Jak można pomóc Sarepcie?

Na wiele sposobów Bractwo Sarepta prowadzi swoją działalność dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Wsparcie to przybiera różną postać: pomocy duchowej, modlitewnej, rzeczowej, finansowej, merytorycznej.

Wsparcie finansowe

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć darowiznę (ofiarę) dokonując przelewu na rachunek bankowy Bractwa „Sarepta”. Darowizna przekazana na rachunek bankowy Sarepty może zostać odliczona od dochodu przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe informacje na ten temat można przeczytać w osobnej zakładce. Dane do przelewu – poniżej.

Dane do przelewu:

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA”

ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Nowym Sączu. – 76 1500 1559 1215 5003 7213 0000

Inne formy pomocy

Jeżeli chcesz nam pomóc w inny sposób – skontaktuj się z Zarządem Bractwa „Sarepta” w celu omówienia szczegółów:

o. Jan Pipka – 693 302 382

bractwo@sarepta.pl

Informacja na temat możliwości odliczania darowizn na cele kultu religijnego od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) istnieje możliwość odliczania darowizn na cele kultu religijnego od dochodu, od którego nalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 26. niniejszej ustawy podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m. in. kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, ale nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Komu można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu?

Darowiznę można przekazać na rzecz każdej kościelnej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego, czyli np. diecezji (eparchii), parafii, klasztoru, stowarzyszenia kościelnego.
Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” jest kościelną osobą prawną i darowizny na rzecz „Sarepty” podlegają odliczeniu.

Jak przekazać darowiznę?

Darowizna podlegająca odliczeniu musi być wpłacona na rachunek bankowy Bractwa „Sarepta”. W tytule wpłaty lub przelewu należy koniecznie wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”. Nie podlegają odliczeniu darowizny rzeczowe lub przekazane w gotówce. W celu udokumentowania przekazanej darowizny warto zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jaką kwotę można odliczyć?

Odliczeniu podlega kwota przekazanej darowizny, jednak nie wyższa niż 6% dochodu.

Ile można zyskać na przekazywaniu darowizn na rachunek bankowy?

Przekazane darowizny podlegają odliczeniu od dochodu, czyli zmniejszają podstawę opodatkowania. Oznacza to, iż podatek dochodowy jest odliczany od niższej kwoty, a więc  sam podatek również jest niższy. W praktyce oznacza to, iż każde 100 zł przekazane darowizną na cele kultu religijnego zmniejsza podatek o 18 zł. Przy przekazanych 500 zł – podatek będzie niższy aż o 90 zł!

Kiedy dokonuje się odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w rozliczeniu rocznym PIT, składanym do urzędu skarbowego do końca kwietnia każdego roku. Jeżeli w wyniku zastosowanego odliczenia dojdzie do nadpłaty podatku, urząd skarbowy zwróci nam nadpłaconą kwotę. W praktyce oznacza to, iż darowizny przekazane w roku bieżącym odliczymy w deklaracji podatkowej składanej do 30. kwietnia następnego roku i wtedy otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku.

Jak dokonać odliczenia?

Do deklaracji rocznej PIT konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O, w którym wskazujemy łączną kwotę darowizn oraz dokładne dane obdarowanego: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”, ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój.

W formularzu PIT/O kwotę darowizn do odliczenia wskazujemy w polu 11 (podatnik) i 12 (małżonek – przy rozliczeniu wspólnym), a dane obdarowanego wpisujemy w części D formularza.

Kwoty z pól 11 i 12 załącznika PIT/O wpisuje się:

1) w formularzu PIT-36 w części F (odliczenia od dochodu/zwolnienie) w polach: 143 (podatnik) i 144 (małżonek);

2) w formularzu PIT-37 w części D (odliczenia od dochodu) w polach: 97 (podatnik) i 98 (małżonek).

Dane do przelewu:

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA”

ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Nowym Sączu. – 76 1500 1559 1215 5003 7213 0000

Pytania lub wątpliwości

bractwo@sarepta.pl  501 351 333

Odliczenie darowizny – w skrócie

  1. Wykonaj przelew na konto Bractwa „Sarepta”. Jako tytuł przelewu podaj: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
  2. Wydrukuj i zachowaj potwierdzenie przelewu.
  3. W rocznym zeznaniu podatkowym wykaż kwotę darowizny w załączniku PIT/O do formularzy PIT-36 lub PIT-37.
  4. Jeżeli okaże się, że masz nadpłatę podatku – czekaj na zwrot z urzędu skarbowego. Każde 100 zł darowizny zmniejsza Twój podatek o 18 zł.