Sarepta 2024

Zdjęcie WhatsApp 2024-02-20 o 15.49.52_07b92315

 

Кілька інформацій перед записами:

 

 1. З огляду на велику кількість охочих, просимо записуватися на один табір (стосується середньої школи). Запис на обидва табори блокує місце для осіб, котрі не зможуть вписатися на жоден з них. Надіємося, що місць вистачить для всіх охочих взяти участь в Сарепті.
 2. Максимальна кількість осіб на списках учасників таборів: Новиця – 50 осіб, Команча – 35 осіб, резервовий список – 15 осіб.
 3. Остаточно про кваліфікацію учасника/ків на даний табір вирішує ведучий табору.
 4. Час від часу отримуємо від Вас питання щодо пожертви/даровизни за участь в Сарепті. Подаємо інформаційно, що добовий кошт утримання однієї особи це 80-90 злотих. Але якщо можеш дати більше, будемо вдячні, якщо можеш дати менше, також запрошуємо!! Для нікого не забракне місця в Сарепті з причин фінансових. Просимо учасників, а також їх батьків і опікунів про співвідповідальність за справу Cарепти. Білше інформації:  https://www.bractwosarepta.pl/informacje-dla-uczestnikow/
 5. Віддаємо перевагу отримання вплат на банківський рахунок.
 6. Транспорт, на жаль, не організовуємо. В випадку планування приїзду на табір день раніше, просимо про контакт з ведучим.
 7. В разі проблем, просимо про контакт за допомогою електронної пошти

 

Kilka informacji przed zapisami: 

 1. Ze względu na spore zainteresowanie prosimy o wpisywanie się tylko na jeden turnus (dotyczy szkoły średniej). Wpisanie się na oba turnusy blokuje miejsce dla osób, które nie będą mogły wpisać się na żaden z nich. Mamy nadzieję, że miejsca wystarczy dla wszystkich  chcących wziąć udział w Sarepcie. 
 2. Maksymalna ilość osób na listach uczestników na turnusy: Nowica- 50 osób, Komańcza-35 osób, listy rezerwowe- 15 osób.
 3. Ostatecznie o kwalifikacji Uczestnika/-ów na dany turnus decydujący głos ma Prowadzący.
 4. Często otrzymujemy od Was pytania odnośnie ofiary/darowizny za udział w Sarepcie. Dzienny koszt utrzymania jednej osoby to 80-90 zł. Ale jak możesz dać więcej, będziemy wdzięczni, jeżeli możesz dać mniej, również zapraszamy!! Dla nikogo nie zabraknie miejsca w Sarepcie przez względy finansowe. Prosimy Uczestników oraz ich Rodziców i Opiekunów o współodpowiedzialność za dzieło Sarepty. Po więcej informacji odsyłamy: https://www.bractwosarepta.pl/informacje-dla-uczestnikow/ (podpunkt 3.). 
 5. Preferujemy otrzymywanie wpłat na konto bankowe.
 6. Transportu niestety nie organizujemy. W przypadku chęci przyjechania na turnus dzień wcześniej prosimy o kontakt z Prowadzącym.
 7. W razie problemów prosimy o kontakt (mail)

 

Katarzyna Toffel-Suchanicz