Listy na turnusy dla szkół średnich

Informujemy, że w pierwszej dobie rejestracji na turnus dla Szkół Średnich w Nowicy 08.07 – 19.07 –  (prowadzący ks. Paweł Berezka, ks. Igor Hubacz) zarejestrowało się ponad 100 osób. Nie jest możliwe przyjęcie takiej ilości osób dlatego zamknięto rejestrację. O wpisaniu na listę zadecydowała kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie  znalazły się na liście uczestników oraz liście rezerwowej zostały automatycznie zapisane na kolejny turnus w Nowicy 22.07 – 02.08 (prowadzący ks. Ernest Sekulski i ks. Andrii Andrushkiv). Jeśli ktoś z przepisanych na turnus w Nowicy 22.07 – 02.08 nie wyraża zgody na taką zmianę proszony jest o napisanie maila z prośbą o usunięcie z listy.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości dopisania większej ilości osób do turnusu w Nowicy 08.07 – 19.07 –  (prowadzący ks. Paweł Berezka, ks. Igor Hubacz).

Zachęcamy również do zapisów na turnus w Komańczy 22.07 – 02.08 (prowadzący dn Ihor Protsyk), który jest również turnusem dla szkół średnich.