Zmiany prowadzących I Turnusów w Komańczy i Nowicy

Informujemy, że I Turnus w Nowicy w dniach 26.06-3.07 2022 r. poprowadzi kl. Vitalii Boiko, natomiast turnus dla I Turnus w Komańczy w dniach 26.06-8.07.2022 r. poprowadzi ks. Bogdan Kiszko wraz z ks. Adrianem Łychaczem

Zmiany osób prowadzących nie będą miały wpływu na planowy czas trwania turnusów.