Zmiany w listach uczestników

UWAGA!

Ze względu na dużą liczbę chętnych oraz ograniczoną liczbę miejsc z turnusów szkoły średniej zostaną wypisane osoby, urodzone w 2008 roku i młodsze (wyjątkiem są osoby z tej samej rodziny z przyczyn logistycznych, dojazdu na turnus).

W formularzu nie widzimy informacji, do której klasy uczęszczają Państwa dzieci, z niewiedzy wykreśliliśmy z listy wszystkich młodszych, zakładając po roczniku, że są uczniami szkoły podstawowej. Jednak osoby, które poszły wcześniej do liceum, są wyjątkiem od reguły i mogą zostać ponownie wpisane.  W takiej sytuacji prosimy o ponowne wypełnienie formularza i wpisanie w podpunkcie informacji dodatkowych- „LICEUM 2008” lub kontakt mailowy/telefoniczny.

Resztę chętnych zapraszamy do ponownego rejestrowania się na 3 pozostałe terminy:

1. Szkoła podstawowa 6-8 klasa: Komańcza 17.07-28.07- diakon Volodymyr Alfavitskyy
2. Szkoła podstawowa 6-8 klasa: Nowica 31.07-11.08- ks. Ewen Hawrylyszyn
3. DODATKOWY TURNUS- Szkoła średnia: Nowica 14.08-25.08- ks. Dmytro Leszko oraz 31.07-11.08 w Komańczy – ks. Bohdan Ilnytskyi, ks. Bogdan Kiszko

Prosimy również osoby, zarejestrowane na dwa turnusy szkoły średniej (zaznaczone na czerwono) o wybranie jednego terminu, w którym pojadą i o podanie tej informacji w jak najkrótszym czasie (max. 15.05.2023). W innym przypadku termin turnusu dla takich osób będzie przydzielony w sposób losowy.