Sprawozdanie ze Zgromadzenia Powszechnego Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Dnia 5.10.2019 roku, w pomieszczeniach należących do Parafii Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Powszechne Członków Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta.
Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, w której brali również udział uczestnicy „Zjazdu Maturzystów”. Po zakończonej Liturgii rozpoczęły się obrady w czasie których zostały poruszone istotne sprawy z życia Bractwa. Omówiono między innymi plan bieżących prac konserwatorskich na terenie ośrodka w Nowicy projekt nowych koszulek promujących Bractwo, a także sporządzono grafik przyszłorocznych turnusów „Sarepty”.
Spotkanie zakończyło się około godziny 14 wspólnym obiadem, po którym uczestnicy Zgromadzenia Powszechnego udali się do swoich domów.